Експертен семинар в Министерство на енергетиката на тема “Енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност – ключови области от Четвъртия енергиен пакет”

Днес, 9.03.2018 г. Националната енергийна камара съвместно с Министерство на енергетиката проведе експертен семинар, посветен на ключови теми от Четвъртия енергиен пакет – Директивата за Енергия от възобновяеми източници, пакетът от мерки за управление и Директивата за енергийна ефективност.

Семинарът откри министър Теменужка Петкова, която подчерта, че намирането на консенсус по тези теми е приоритет за българското Председателство. Участие взеха заместник министър Жечо Станков, експерти от Министество на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и членове на Националната енергийна камара. Лекторите, Ласло Сабо и Мария Бартек-Леши от Регионалния център за изследвания на енергийни политики (РЕКК), Будапеща представиха подробни сравнителни данни и анализи на актуални тенденции в развитието на сектора в Европа като фокусираха дискусията върху предимствата и предизвикателствата пред България. Те проследиха ролята на политиките и регулациите в различните страни и подчертаха, че те  имат решаващо въздействие върху развитието на пазарите на електроенергия, нивото на инвестициите и цените.

Съпредседателят на Камарата, г-н Робърт Дик, подчерта, че този семинар е израз на разбирането на Камарата, че дискусията за енергийното бъдеще на България би следвало да се води с помощта на наличното експертно знание и, че Камарата е готова да участва в такива обсъждания и да допринесе за изграждането на модерна, устойчива и дългосрочна визия за българската енергетика и икономика.

Презентациите на лекторите може да намерите тук:

Възобновяема енергия и пакет за управление;

Енергийна ефективност