Комисар Марош Шефчович разговаря с представители на Камарата по време на среща със заинтересовани страни в София

На 15.03 Комисар Марош Шефчович се срещна със заинтересованите страни по време на визитата си в София. Националната енергийна камара беше представена от съпредседателя Робърт Дик, мениджър за България на EVN, който представи мисията и целите на Камарата. Г-н Дик подчерта, че Камарата подкрепя целите на Енергийния Съюз като тяхното изпълнение в отделните държави трябва да е съобразено с местните условия. Основните проблеми пред България са свързани със сигурността на инвестициите. Има заинтересовани компании, които са готови да инвестират в България за постигане на целите на Пакета „Чиста енергия“ до 2030 г. и тези инвеститори изискват устойчиви и предвидими  условия. По отношение на потребителите, г-н Дик коментира, че цените на електроенергията, които за България са най-ниските в ЕС, не бива да се използват като инструмент на социална политика, а би следвало да се разработят от Министерство на труда и социалните грижи адекватни механизми за подкрепа на енергийно бедни потребители.