Кръгла маса „Финансиращи механизми в четвъртата фаза на ЕСТЕ на ЕС“

03.04.2019  Националната енергийна камара съвместно с два изследователски института –  Европейската кръгла маса за климатични промени и Централноевропейските енергийни партньори, организира кръгла маса на тема „Финансиращи механизми в четвъртата фаза на ЕСТЕ на ЕС“.

В обсъждането участваха заместник министрите на енергетиката, околната среда и водите и финансите – г-н Жечо Станков, г-жа Атанаска Николова и г-жа Маринела Петрова, представители на Европейската инвестиционна банка,  ЕСО и НЕК, предприятия в индустрията и енергетиката и неправителствени организации.

Обсъдени бяха възможностите за финансиране на политики за модернизация и диверсификация на енергийните сектори на страните с по-ниски доходи в ЕС, които целят да подпомогнат прехода към по-чиста и ефективна енергийна система. Обсъдиха се начините, по които България може да използва тези средства с фокус върху малки и средни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия, съхранението на енергия, усилване на междусистемната свързаност и иновациите.

Събитието е второ по рода си за Националната енергийна камара, която миналата година покани института РЕКК Будапеща за семинар по теми от Четвъртия енергиен пакет. Тези експертни кръгли маси са част от открития, професионален и базиран на знание диалог между институциите и бизнеса, който камарата практикува с убеждението, че това е път към намиране на оптимални регулаторни решения в енергийния сектор.

Представеният доклад може да свалите в pdf формат тук 

Презентацията във формат ppt. е достъпна тук: 20190403 ERCSTCEEP – Presentation Sofia – EU ETS funding mechanisms