Приоритети за развитие на енергийния сектор в България 2020 – 2030

На 06.06.2019 г. на конференция на Средногорие клъстер, озаглавена “Идустрия, енергетика, климат 2019” беше представена приоритетите на Националната енергийна камара за развитие на българската енергетика до 2030 г. Като коментар на предложения от правителството за консултация Национален план за климат и енергетика до 2030 г. НЕК предложи своите допълнеиня и към плана в петте направления – декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и конкурентоспособност, иновации и научни зследвания. Цялата презентация може да видите тук: Presentation_Srednogorie_Cluster_06.06.2019