Електрохолд България

Електрохолд България е 100% собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавана от най-големия публичен холдинг в страната – Еврохолд България.

Електрохолд България изпълнява управленски и координиращи дейности за всички дружества от групата Електрохолд. В нея влиза един от най-големите доставчици на ток за крайни клиенти в България – Електрохолд Продажби; Електрохолд Трейд – първият лицензиран търговец на електрическа енергия на свободния пазар и координатор на стандартна балансираща група; най-голямото електроразпределително дружество в България – ЕРМ Запад; компанията за инженеринг, доставки и строителство Eлектрохолд ИПС; производителят на соларна енергия Фрий енерджи проджект Орешец и доставчикът на ИКТ услуги Електрохолд ИКТ.
Еврохолд България е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.