Изследвания

  •  Доклад на Международната агенция за възобновяема енргия, IRENA (International Renewable Energy Agency) 0т 17 февруари 2018 относно перспективите за ускорено развитие на енергетиката от възобновяемите енергийни източници за страните и регионте в ЕС и в световен план. Докладът може да свалите тук: Renewable Energy Prospects for the European Union

 

 

 

 

 

 

  • Презентация на председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов на конференция “Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия” 20.04.2018 г. Подробна презентация за състоянието на ВЕИ сектора в България богата на конкретни данни и  тенденциите в развитието на сектора.  Ivanov_presentation-20april 2018