Либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред

На 22.11.2019 г. Националната енергийна камара участва в дискусия, организирана от сп. Ютилитис на тема “15 години либерализация на елетроенергийния

Прочети повече

Кръгла маса „Финансиращи механизми в четвъртата фаза на ЕСТЕ на ЕС“

03.04.2019  Националната енергийна камара съвместно с два изследователски института –  Европейската кръгла маса за климатични промени и Централноевропейските енергийни партньори,

Прочети повече

Промените в Закона за устройство на територията – повече въпроси отколкото решени проблеми

На 03.01.2019 г. с извънреден брой на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които

Прочети повече

НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА КАМАРА И КЕВР ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА РЕГУЛАТОРНАТА ПОЛИТИКА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

8.02.2019 На 8 февруари т.г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена работна среща между ръководството на регулатора

Прочети повече

Наложителна е промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Постигането на националните цели за енергийна ефективност по сега действащия механизъм би довело до допълнително финансово натоварване на крайните клиенти

Прочети повече

Националната енергийна камара и Комисията за енергийно и водно регулиране проведоха работна среща по актуални теми

На 22 октомври т.г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена работна среща между ръководството на регулатора и

Прочети повече

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ НА МОДЕРАТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР-БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ“ (София, 16-17 май 2017)

  Има редица предизвикателства, (в т.ч. нови и непредвидени), свързани с развитието на енергийния сектор и енергийната сигурност, които следва

Прочети повече

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ НА МОДЕРАТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР-БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ“ (София, 16-17 май 2017)

Има редица предизвикателства, (в т.ч. нови и непредвидени), свързани с развитието на енергийния сектор и енергийната сигурност, които следва да

Прочети повече