Експертен семинар в Министерство на енергетиката на тема “Енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност – ключови области от Четвъртия енергиен пакет”

Днес, 9.03.2018 г. Националната енергийна камара съвместно с Министерство на енергетиката проведе експертен семинар, посветен на ключови теми от Четвъртия енергиен

Прочети повече