Отворено писмо относно решение на Министерски съвет за даване на мандат на трима членове на кабинета за преговори по договора за изкупуване на електроенергия на КонтурГлобал марица Изток 3 АД

Изх. № 12

15.10.2019

Дo

г-н Томислав Дончев

г-жа Tеменужка Петкова

г-н Владислав Горанов

Относно: Решение на Министерски съвет от 11 септември 2019 г. относно даване на мандат за преговори по договора за изкупуване на електроенергия на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.

Уважаеми г-н Дончев,

Уважаема г-жо Петкова,

Уважаеми г-н Горанов,

Обръщаме се към вас във връзка с решението на Министерски съвет, с което се дава мандат на трима членове на кабинета да договорят прекратяването на споразумението за изкупуване на електроенергия на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.

Ръководена от принципите си, Националната енергийна камара очаква, че легитимният интерес на инвеститорите ще бъде зачетен по време на всякакви дискусии за съществуващите дългосрочни договори в енергийния сектор.

Също така очакваме, че политиките, насочени към дългосрочна сигурност на доставките и стабилност на електроенергийната системата чрез оптимално използване на местни енергийни източници, при съблюдаване на екологичните изисквания, ще продължат да се прилагат. Устойчивата работа на стратегически централи е от полза за българските потребители, както и за регионалната и националната икономика.

Уверяваме ви, че продължаваме да подкрепяме усилията за либерализация на енергийния пазар чрез осигуряване на устойчива среда за всички участници.

С уважение,

 

 


Робърт Дик

Съпредседател на УС

Национална енергийна камара


Оливие Маркет

Съпредседател на УС

Национална енергийна камара