Дейности

Национална Енергийна Камара е създадена да бъде основния партньор на институциите при формирането на политиките в енергийния сектор на България.
Поради големината на инвестициите ни и спецификите на енергийния сектор, ние – нeйните членове – сме много важна част от българската икономика. Чрез включването ни като основен партньор на отговорните институции в областта на енергетиката, ние ще се стремим към резултати изцяло в полза на българското общество, а именно: елеминиране на всички порочни практики в енергетиката наследени от миналото както и въвеждане на най-висок стандарт на управление и най-добрите бизнес практики в сектора. Модернизацията на енергийния сектор в световен мащаб и отражението на тези промени в България, ни правят единствения основният логичен и заинтересован участник при вземането на важните решения за въвеждане на либерализиран пазар, политиките за борба с климатичните промени, Европейския енергиен съюз. Успешни политики в областта на енергетиката биха могли да се реализират само в активен диалог с нас, отчитайки всички тенденции и промени в сектора на европейско ниво в рамките на политическите документи, правната рамка, българското законодателство и в интерес на цялото общество. Ние разчитаме на истинско партньорство и диалог с правителството, законодателната власт и Регулатора и твърдо вярваме че нашата експертиза и готовността ни да участваме в един легитимен процес на реформиране и модернизиране на българската енергетика ще доведат до така желаното стабилизиране на енергийния сектор на България и превръщането му в основен стълб за икономически растеж и заетост, в пълен синхрон с европейските политики.