Кои сме ние

Сдружението е създадено, за да представлява и защитава общите интереси на своите членове – инвеститори и работодатели в българския електроенергийния сектор.

Сдружението има за цел да работи за устойчивото развитие на сектора, за неговата модернизация и за развитие и въвеждане на нови технологии в пълно съответствие с политиките на Европейския съюз в областта на климата, енергетиката и околната среда.

Сдружението ще сътрудничи и работи конструктивно и в условията на активен и прозрачен диалог с изпълнителната и законодателната власт, както и с всички компетентни органи и заинтересовани институции за изработване и провеждане на енергийна стратегия и свързаните с това политики и реформи, с които да се гарантира енергийна сигурност и независимост на поносима социална цена.