Българска ветроенергийна асоциация

Основана през юни 2010 г., Българската ветроенергийна асоциация обединява мнозинството от фирмите, активни в сектора за вятърна енергия в България, включително, производители, предприемачи, консултанти и адвокатски дружества. Ние обединяваме усилията си с цел да подобрим средата за развитие на вятърна енергия в България.

Стремим се да бъдем надежден, честен, конструктивен и добре осведомен партньор за правителството, законодателната власт, неправителствени организации, индустриалните специалисти и най-вече за обществото, за да можем заедно да работим за устойчиво развитие на българския ветроенергиен сектор.

Събрали сме на едно място десетилетия опит във вятърната енергия от цял свят. Ние сме вашият партньор за открит диалог и отговори на всякакви въпроси свързани с вятърната енергия.

Българската ветроенергийна асоциация е организация с нестопанcка цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия и други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от името на всички заинтересовани страни. С работата си Българската ветроенергийна асоциация се стреми да осъществи следните цели:

  • Популяризиране на концепцията за използване на вятърната енергия с цел да се насърчи необходимото екологично и икономическо развитие на този енергиен ресурс
  • Усилена работа за подобряването на законодателната, регулаторната, политическата, и обществената рамка и подкрепа за използването на вятърната енергия
  • Подкрепа на използването и развитието на други източници на възобновяема енергия
  • Насърчаване и провеждане на проучвания в сферата на вятърната енергия в сътрудничество с университети и научни институции
  • Разпространение на експертно знание относно използването на вятърната енергия.

Уеб сайт: http://www.bgwea.eu/