ЕЙ И ЕС България

ЕЙ И ЕС България допринася за стабилизирането на енергийния сектор и увеличава енергийната независимост на страната чрез диверсифицираните си съоръжения за производство на електрическа енергия. С инвестиция, надхвърляща 1,3 милиарда евро, 600 мегаватовата ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” представлява най-новата и модерна електроцентрала в Югоизточна Европа. Част от нея е Съоръжението за депониране на отпадъци, проектирано да приема отпадъчния продукт от електроцентралата чрез най-съвременната и щадяща околната среда технология за съхранение и консервиране. Собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, съвместно предприятие на ЕЙ И ЕС и немската Гео Пауър с миноритарен дял, 156 мегаватовият Ветроенергиен парк “Свети Никола” със своите 52 турбини “Вестас” е най-големият в България.

ЕЙ И ЕС България се придържа към споделените ценности на корпорацията – безопасност преди всичко, стремеж към съвършенство, етично поведение, спазване на ангажиментите и работа, която носи удоволствие. Трансформирането на тези ценности в действие оказва благотворно въздействие в три основни сфери – социално развитие чрез обширна програма за корпоративна социална отговорност, по-чиста околна среда чрез старателно спазване на най-строгите екологични стандарти и устойчив икономически растеж чрез създаване на работни места в рамките на местната общност.

През септември 2013 г. ЕЙ И ЕС създаде Център за споделени услуги за регион Европа в София,  който предоставя услуги в сферата на финанси, информационни технологии, снабдяване и доставки на всички бизнеси на ЕЙ И ЕС в регион Европа и Близък изток.

През октомври 2016 г. портфолиото на компанията в България се увеличи и с Център за Споделени Услуги – Човешки ресурси, който обслужва региони Европа и Азия.