КонтурГлобал Марица Изток 3

“КонтурГлобал Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа на лигнитни въглища с инсталирана мощност 908 мегавата и се намира до село Медникарово, област Стара Загора.  Електроцентралата използва лигнитни въглища от Мини Марица Изток и има важна роля за сигурността на доставките и енергийната независимост на България.

“КонтурГлобал Марица Изток 3” е първата ТЕЦ на лигнитни въглища на Балканския полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

Мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3″ е международната компания ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия с 61 електроцентрали в 20 страни на 3 континента.  Нашият глобален екип от над 1,800 професионалисти прилага водещи технически и управленски практики в използването на конвенционални и иновативни технологии, за да осигури енергия за местните икономики и общности по света.

Мисията на ContourGlobal е да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни предприятия по целия свят, да подобрява условията на живот, осигурявайки надеждна и достъпна електроенергия, да стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие чрез елиминиране на бедността и да подобрява районите, в които развива дейността си.

Уеб сайт: http://www.contourglobal.com/asset/maritsa-east-3