ЧЕЗ Груп България

ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г. Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ТЕЦ Варна” ЕАД и „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в България се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.  http://www.cez.bg/

ЧЕЗ Груп е сред десетте най-големи енергийни компании в Европа. Над 7,3 милиона клиенти в ЕС избират ЧЕЗ за свой доставчик. В Европа служителите на ЧЕЗ Груп надвишават 26 000. ЧЕЗ в България е компания със значителен опит, която разполага с достатъчно технически и експертен капацитет за обслужване на голям брой клиенти – в момента над 2 милиона.

ЧЕЗ Груп в Централна и Югоизточна Европа

„Да бъдем лидер на пазара на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа!”
Това е визията на компания, която само за две години успя да се превърне в мултинационална, състояща се от над 120 чешки и чуждестранни дружества. Днес групата притежава активи в Чехия, България, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Холандия, Германия, Турция.

ЧЕЗ е една от малкото европейски енергийни компании, които успяха да задържат стабилен своя рейтинг (А-) по Standard&Poor‘s. Това прави компанията една от най-стабилните енергийни фирми в сектора. Балансът и кредитния рейтинг на ЧЕЗ правят компанията добър партньор в сектор, който е взискателен към капитала.

 

Стратегическа цел на ЧЕЗ Груп е да се превърне в лидер на пазарите с електроенергия в Централна и Източна Европа. Освен с производство и продажба на електроенергия, компанията се занимава още с телекомуникация, информатика, ядрени проучвания, проектиране, изграждане и поддръжка на електрически съоръжения, добив на суровини и изработване на вторични енергийни продукти. Същевременно ЧЕЗ Груп се нарежда измежду трите най-големи производители на топлинна енергия в Чешката република. Дружеството обслужва над 7 милиона потребители.

http://www.cez.cz/