EVN България

Групата EVN България е създадена след приватизация на енергийни дружества в началото на 2005 г. Първоначално EVN България обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България. От декември 2007 г. EVN България разширява своята активност чрез две нови компании − EVN TSEE, която притежава лицензии за търговия с електрическа енергия и EVN България Топлофикация, която е активна в областта на топлоснабдяването в Пловдив. От 2009 г. EVN България реализира и проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Компанията черпи от дългогодишния опит и традиция на концерна EVN AG Австрия и е надежден партньор в развитието и осъществяването на международни проекти.

Основни бизнес дейности на EVN България:

  • Разпределение, снабдяване и търговия с електроенергия и въглеродни емисии
  • Производство и снабдяване с топлоенергия
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници

EVN България инвестира над 1,3 милиарда лева в подобряване на енергийна инфраструктура, производствени мощности и клиентско обслужване за периода от 2005 г. до 2016 г. В рамките на този период EVN България постигна значими резултати в посока енергийна ефективност, намаляване на технологичните мрежови загуби, клиентско обслужване, модернизация на енергийните си инфраструктура и мощности, иновации, и подкрепа на процеса на либерализация на пазара на електроенергия в страната.

Факти за EVN България 2005 – 2016 г.:

  • Над 1,3 милиарда лева инвестиции в енергийна инфраструктура и клиентско обслужване
  • Два нови диспечерски центъра за управление на мрежата
  • Намален технологичен разход под 9,5%
  • Най-модерната когенерационна централа за топло- и електроенергия на Балканите
  • Централно охлаждане в Пловдив, за първи път в България
  • Модерен 24/7 телефонен център
  • Онлайн решения и нови клиентски инициативи