Контакт

location-512    Адрес:  гр.София, ул. Христо Белчев №21
icon-email  e-mail: nec_office@necbg.eu

   +359 88283 4410
person-icon-5    лице за контакт: Вера Карабашлиева