Становище относно Стратегията за устойчиво енергийно развитие на република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година

Становище по Стратегията за устойчиво енергийно развитие на република Българуя до 2030 г. с хоризонт до 2050г Национална енергийна камара,

Прочети повече

Либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред

На 22.11.2019 г. Националната енергийна камара участва в дискусия, организирана от сп. Ютилитис на тема “15 години либерализация на елетроенергийния

Прочети повече

Отворено писмо относно решение на Министерски съвет за даване на мандат на трима членове на кабинета за преговори по договора за изкупуване на електроенергия на КонтурГлобал марица Изток 3 АД

Изх. № 12 15.10.2019 Дo г-н Томислав Дончев г-жа Tеменужка Петкова г-н Владислав Горанов Относно: Решение на Министерски съвет от

Прочети повече

Семинар “Българският Балансиращ пазар в контекста на европейските регулации и добри практики”

На 26.09.2019 Националната енергийна камара организира семинар Българският балансиращ пазар в контекста на европейските регулации и добри практики. В присътвието

Прочети повече

Позиция по изготвяната от МЕ наредба за организация и контрол по изпълнението на “Национална рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030”. 

С оглед на стартираната от Министерство на енергетиката процедура по изготвяне на наредба за организация и контрола по изпълнението на

Прочети повече

Приоритети за развитие на енергийния сектор в България 2020 – 2030

На 06.06.2019 г. на конференция на Средногорие клъстер, озаглавена “Идустрия, енергетика, климат 2019” беше представена приоритетите на Националната енергийна камара

Прочети повече

Кръгла маса „Финансиращи механизми в четвъртата фаза на ЕСТЕ на ЕС“

03.04.2019  Националната енергийна камара съвместно с два изследователски института –  Европейската кръгла маса за климатични промени и Централноевропейските енергийни партньори,

Прочети повече

НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА КАМАРА И КЕВР ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА РЕГУЛАТОРНАТА ПОЛИТИКА В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

8.02.2019 На 8 февруари т.г. в Комисията за енергийно и водно регулиране беше проведена работна среща между ръководството на регулатора

Прочети повече

Наложителна е промяна в механизма за постигане на националната цел за енергийна ефективност

Постигането на националните цели за енергийна ефективност по сега действащия механизъм би довело до допълнително финансово натоварване на крайните клиенти

Прочети повече