Становище относно Стратегията за устойчиво енергийно развитие на република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година

Становище по Стратегията за устойчиво енергийно развитие на република Българуя до 2030 г. с хоризонт до 2050г Национална енергийна камара,

Прочети повече

Либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред

На 22.11.2019 г. Националната енергийна камара участва в дискусия, организирана от сп. Ютилитис на тема “15 години либерализация на елетроенергийния

Прочети повече

Позиция по изготвяната от МЕ наредба за организация и контрол по изпълнението на “Национална рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030”. 

С оглед на стартираната от Министерство на енергетиката процедура по изготвяне на наредба за организация и контрола по изпълнението на

Прочети повече

Промените в Закона за устройство на територията – повече въпроси отколкото решени проблеми

На 03.01.2019 г. с извънреден брой на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които

Прочети повече