Управителен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Александър Сипек - председател на НЕК

Александър Сипек
Оливие Маркет - председател на НЕК

Оливие Маркет

ЧЛЕНОВЕ:

Миглена Стоилова - член на НЕК

Миглена Стоилова
Карел Крал - член на НЕК

Карел Крал
Ангел Ангелов - член на НЕК

Ангел Ангелов
Меглена Русенова - член на НЕК

Меглена Русенова

Данаил Каменов

Васил Щонов

 

Изпълнителен секретар –Вера Карабашлиева