Начало

Национална Енергийна Камара е създадена като основен партньор на институциите при формиране на политиките в енергийния сектор на България. Камарата представлява над 50% от частните инсталирани мощности и близо 70% от всички заети в частния сектор енергетика.

Реализираните от нас инвестиции са над 11 милиарда лева и се равняват на 60% от всички  преки чуждестранни инвестиции за периодa 2010 – 2016 г.

За последните 5 години сме изплатили над 2 милиарда лева в държавния бюджет под формата на данъци, което е 2.43% от всички данъчни приходи за периода.

Камарата представлява всички сегменти на електро-енергийния сектор: производство, търговия, разпределение и снабдяване, както и различни технологии и източници за производство на енергия, конвенционални и възобновяеми. Ние обединяваме компании – технологични лидери, въвеждащи световните иновации и най-добрите бизнес практики с отговорност към обществото и грижа за чиста околна среда.

Като основен партньор на отговорните институции в областта на енергетиката, ние ще се стремим към следните резултати:

  • елиминиране на всички порочни практики, наследени от миналото;
  • въвеждане на най-висок стандарт на управление и най-добрите бизнес практики;
  • реформиране, модернизиране и стабилизиране на енергийния сектор на България и превръщането му в основен стълб за икономически растеж и заетост, в пълен синхрон с европейските политики.

Тези цели са изцяло в полза на българското общество и на конкурентното интегриране на българската енергетика в европейския енергиен пазар и енергийните политики на бъдещето.

Потърсете ни във FB: https://www.facebook.com/necbg

1th  2nd  3c  4c  5c  6c  7c  8c