Позиция по изготвяната от МЕ наредба за организация и контрола по изпълнението на „Национална рамка за инвестиции за периода 2021-2030“

С оглед на стартираната от Министерство на енергетиката процедура по изготвяне на наредба за организация и контрола по изпълнението на

Read more